Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Fotografów w Częstochowie

Reference code
8/170/0
Border dates
1951-1957
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta dotyczące Walnych Zgromadzeń z lat 1951 - 1955, sygn. 1 - 4, w tym: protokoły Walnych Zgromadzeń, sprawy organizacyjne Spółdzielni, statuty, odpisy z rejestru spółdzielni, zarządzenia, instrukcje; Akta dotyczące Rady Nadzorczej z lat 1951 - 1956, sygn. 5 - 11, w tym: protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej, deklaracje członkowskie, rejestr członków, księga udziałów, korespondencja; Akta Zarządu z lat 1951 - 1957, sygn. 12 - 48, w tym: protokoły zebrań Zarządu, korespondencja, wykazy zatrudnionych, plany, sprawozdania, bilanse, protokoły z narad robotniczych, sprawy socjalne; Akta kategorii B-50 z lat 1951 - 1957, sygn. 1 - 310, w tym akta osobowe pracowników Spółdzielni.

The history of the creator:

W 1951 roku została zorganizowana w Częstochowie Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Fotografików. Celem Spółdzielni było wykonywanie prac z zakresu rzemiosła fotograficznego. Zebranie organizacyjne Spółdzielni odbyło się 28 maja 1951 roku. Uchwalono na nim Statut i dokonano wyboru Rady Nadzorczej. Prezesem Zarządu został Jan Majchrowski. Siedziba organizacji mieściła się w Częstochowie przy ulicy Kościuszki 27. W momencie rozpoczęcia funkcjonowania Spółdzielnia liczyła 35 członków i 19 kandydatów. Z powodu trudności finansowych działalność Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy Fotografików została zawieszona uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 11 listopada 1955 roku. Ostateczna likwidacja Spółdzielni nastąpiła w 1957 roku.

Border dates:

1951-1957

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1951-1957.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

48

Total archival units developed :

48

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

310.0

Total running meters :

0.6

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of persons Tak
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 123

Wstęp i inwentarz sporządziła Helena Kaczmarek (1979).