Fabryka Przetworów Ziemniaczanych „Złoty Potok” S.A. w Złotym Potoku, powiat częstochowski

Reference code
8/176/0
Border dates
1912-1940
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1928 - 1940, sygn. 1- 2, w tym: protokoły kontroli Izby Skarbowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Akta księgowości z lat 1912 - 1939, sygn. 3 - 35, w tym: bilanse, księgi główne, dzienniki; Akta dotyczące załogi z lat 1926 - 1940, sygn. 36 - 41, w tym: księgi wypłat, księga kar.

The history of the creator:

Fabryka Przetworów Ziemniaczanych "Złoty Potok" w Złotym Potoku została uruchomiona w roku 1912. Początkowo występowała pod nazwą: Fabryka Przetworów Ziemniaczanych "Złoty Potok" Bracia Zarębowie, J. Morstin i S - ka. W 1919 roku firma przekształcona została w spółkę akcyjną. W roku 1924 kapitał zakładowy Spółki wynosił 525.000 zł., a w 1936 roku - 1.155.000 zł., w tym ostatnim przypadku był podzielony na 11.550 akcji po 100 zł. Akcjonariuszami byli przeważnie okoliczni właściciele majątków ziemskich. Zarząd Spółki w roku 1936 stanowili: Szczęsny Libiszowski (prezes), Adolf Steinhagen, Karol Steinhagen, Bronisław Hłasko i Jerzy Knothe. Ten ostatni był też dyrektorem fabryki. Spółka produkowała syrop ziemniaczany, mączkę ziemniaczaną i glukozę. W okresie międzywojennym około 10% produkcji Spółka eksportowała głównie do Austrii. Stan zatrudnienia wynosił przeciętnie 120 - 150 robotników. Fabryka posiadała własne warsztaty rzemieślnicze: bednarski, ślusarski i rymarski.

Border dates:

1912-1940

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1912-1940.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

41

Total archival units developed :

41

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 52

Wstęp i inwentarz sporządził Franciszek Sobalski (1964). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA