Zbiór Map Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie

Reference code
8/332/0
Border dates
1961-1962
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

Border dates:

1961-1962

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1961-1962.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

54

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory draft Tak 54 j.a.