Specjalny Zakład Wychowawczy w Herbach Polskich

Reference code
8/614/0
Border dates
1930-1931
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1930 - 1931, sygn 1.

The history of the creator:

Specjalny Zakład Wychowawczy powstał z inicjatywy Wojewódzkiego Komitetu Społecznego w Kielcach. Dokładna data utworzenia placówki nie jest znana. Pierwsze wzmianki o Domu Wychowawczym w Herbach zawiera pismo wojewody kieleckiego do starosty częstochowskiego z 10 stycznia 1925 roku. Instytucja znajdowała się pod bezpośrednią władzą Zarządu Społecznego Komitetu Województwa Kieleckiego. Zakład podlegał również nadzorowi Starostwa Częstochowskiego. Na czele jednostki stał dyrektor mianowany przez Zarząd Komitetu. Pozostały personel stanowili: intendent, lekarz, nauczyciele, wychowawcy, instruktorzy nauki zawodu. Celem instytucji była opieka nad moralnie zaniedbanymi i trudnymi do prowadzenia chłopcami w wieku od 9 do 17 lat. Umieszczeni w Zakładzie wychowankowie mieli możliwość uzupełnienia wykształcenia w zakresie szkoły powszechnej oraz zdobycia zawodu. Likwidacja Specjalnego Zakładu Wychowawczych w Herbach Polskich nastąpiła prawdopodobnie w 1933 roku z przyczyn ekonomicznych.

Border dates:

1930-1931

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1930-1931.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1

Total archival units developed :

1

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 1 j.a., inwentarz Nr 202

Wstęp i inwentarz sporządziła Donata Sobocińska (2002). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.