Pełnomocnik Likwidatora Mienia byłego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Częstochowie

Reference code
8/619/0
Border dates
1991-1998
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

Border dates:

1991-1998

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1991-1998.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

10

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak