Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie

Reference code
8/693/0
Border dates
1980-1991
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Roczne sprawozdania i analiza wykonania budżetu

The history of the creator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie został powołany jako zakład budżetowy przez Prezydenta Miasta Częstochowy zarządzeniem z dnia 30 stycznia 1979 r. Działa na podstawie statutu oraz regulaminu organizacyjnego. Świadczy usługi zaspokajające potrzeby mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz administruje obiektami stałymi i sezonowymi. Swoje obiekty udostępnia klubom sportowym, stowarzyszeniom, szkołom, zakładom pracy i osobom prywatnym. Obiekty administrowane przez MOSiR to: Hala Sportowo-Widowiskowa "Polonia", Pływalnia Letnia przy ul. Dekabrystów, Kryta Pływalnia przy ul. Niepodległości 20, Camping "Oleńka", Sztuczne Lodowisko przy ul. Boya-Żeleńskiego i Pływalnia Letnia przy ul. Sobieskiego, Miejski Stadion Lekkoatletyczny, Miejski Stadion "Arena Częstochowa", Miejski Stadion Piłkarski "Raków", Sala Sportowa "Częstochowianka".

Border dates:

1980-1991

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1980-1991.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

63

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 17 j.a., 4 j.a., 42 j.a.