Powiatowy Dom Kultury w Częstochowie

Reference code
8/694/0
Border dates
1960-1975
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Informacje z działalności Powiatowego Domu Kultury; Bilans Powiatowego Domu Kultury.

The history of the creator:

Powiatowy Dom Kultury w Częstochowie powstał w 1955 r. W 1960 r. przekształcił swój profil działania wyłącznie na pracę instruktażową w placówkach kulturalno-oświatowych na terenie powiatu. Ściśle współpracował z utworzoną przy Domu Kultury Rejonową Poradnią Kulturalno-Oświatową w zakresie programowania, metodyki działania i doboru repertuarów. Powiatowy Dom Kultury prowadził działalność poprzez różne formy poradnictwa, kursów, instruktaży, konsultacji oraz poprzez organizację wystaw i konkursów. Podstawowe zadania jednostki określał Ststut. Powiatowy Dom Kultury zakończył działalnośc w 1975 r.

Border dates:

1960-1975

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1960-1975.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

2

Total archival units developed :

2

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 2 j.a.