Wojewódzki Ośrodek Kultury w Częstochowie

Reference code
8/695/0
Border dates
1975-1993
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Zarządzenia Dyrektora; sprawozdania z działalności; plany pracy; Informator kulturalny województwa częstochowskiego; informacje do prasy; wycinki prasowe; scenariusze imprez kulturalnych; wydawnictwa własne; informacje o działalności Gminnych Ośrodków Kultury wraz z kartami pracowników kulturalno-oświatowych; budżety i bilanse; 884 fotografie imprez i konkursów oraz fotografie ośrodków kultury wojewóztwa częstochowskiego.

The history of the creator:

Wojewódzki Dom Kultury w Częstochowie powołany został Zarządzeniem Wojewody Częstochowskiego z dnia 23 czerwca 1975 roku. Zasięgiem obejmował miasto Częstochowa oraz teren województwa częstochowskiego. W 1991 roku nastąpiła zmiana nazwy na Wojeówdzki Ośrodek Kultury w Częstochowie. W roku 2004 ponownie dokonano zmiany nazwy na Regionalny Ośrodek Kultury wraz z nadaniem jednostce nowego statutu. Podstawowe funkcje Wojewódzkiego Domu Kultury w Częstochowie to: poradnictwo programowe dla placówek kulturalno-wychowawczych, koordynowanie przedsięwzięć kulturalnych poszczególnych organizatorów, sprawowanie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad placówkami kulturalno-oświatowymi, szkolenie i doskonalenie kadr placówek upowszechniania kultury, prowadzenie działalności środowiskowej o charakterze dydaktytcznym. Jednostką kierował dyrektor, który zarządzał całokształtem działalności Wojewódzkiego Domu Kultury w Częstochowie.

Border dates:

1975-1993

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1975-1991, 1981-1993.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

411

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of subject Tak indeks do fotografii
Delivery and acceptance list Tak Spis nr 1, 2