Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Cielętnikach

Reference code
8/710/0
Border dates
1966-1968
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Dziełalność Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Cielętnikach

The history of the creator:

Fronty Jedności Narodu utworzono w 1956 r. jako porozumienie głównych sił politycznych. Do jego zadań należało współuczestnictwo i współodpowiedzialność za realizację programów określających i formułujących podstawowe cele społeczno-polityczne rozwoju kraju. Komitety były powoływane na tych samych szczeblach co organyz władzy państwowej. Fronty Jedności Narodowej zostały rozwiązane w 1983 r.

Border dates:

1966-1968

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1966-1968.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1

Total archival units developed :

1

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 1 j.a.