Gminna Rada Narodowa w Poczesnej

Reference code
8/812/0
Border dates
1973 - 1990
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

-sesje Gminnej Rady Narodowej, protokóły, uchwały, materiały na sesje z lat 1973- 1990 (sygn. 1 – 24) -zespoły radnych, protokóły z posiedzeń z lat 1973- 1988 (sygn. 25 – 34), składy osobowe GRN kadencji 1984- 1988 (sygn. 35) -kwestionariusze radnych GRN kadencji 1988 – 1990 (sygn. 36) -posiedzenia Komisji GRN, protokóły, materiały na posiedzenia z lat 1973- 1990 (sygn. 37 – 53) -protokóły z kontroli przeprowadzonych przez Komisje GRN z lat 1974- 1977 i 1984- 1990 (sygn. 54- 67) -wnioski Komisji GRN i ich realizacja z lat 1974- 1977, 1984- 1989 (sygn. 68 - 78) -działalność Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej, powołanie, regulamin, protokóły z posiedzeń 1978- 1983 (sygn. 79- 80) -informacje o działalności Komisji GRN z lat 1974- 1975 (sygn. 81) -posiedzenia Prezydium GRN, protokóły, postanowienia, materiały na posiedzenia z lat 1973- 1990 (sygn. 82 -103) -realizacja postanowień Prezydium GRN z lat 1978- 1984, (sygn. 104 – 105) -wybory samorządu mieszkańców osiedli z lat 1973- 1988 (sygn. 106 – 110) -protokóły z zebrań mieszkańców osiedli i komitetów osiedlowych z lat 1974- 1990 (sygn. 111 – 113) -wybory sołtysów i podsołtysów z lat 1974- 1978 (sygn. 114 – 116) -wybory sołtysów i rad sołeckich z lat 1984- 1988 (sygn. 117 – 119) -protokóły z zebrań wiejskich z lat 1973- 1986 (sygn. 120 – 126) -ewidencja postulatów i wniosków zgłoszonych na przedwyborczych zebraniach wiejskich z 1974 roku (sygn. 127) -realizacja uchwał i wniosków z zebrań wiejskich z 1980 roku (sygn. 128) -rejestry uchwał Gminnej Rady Narodowej z lat 1973- 1977 i 1982- 1988 (sygn. 129 – 130) -zbiór uchwał Gminnej Rady Narodowej z lat 1973- 1990 (sygn. 131 – 136) -zbiór uchwał Prezydium GRN z lat 1976 – 1977 (sygn. 137) -zbiór postanowień Przewodniczącego GRN i Prezydium GRN z lat 1974- 1977, 1984- 1990 (sygn. 138- 140) -sprawozdania statystyczne o zmianach w składzie osobowym GRN i jej organów (sygn. 141 – 144) -odznaczenia, wnioski do Wojewódzkiej Rady narodowej z lat 1978- 1990, (sygn. 145 – 148) -ramowy program działalności GRN na okres kadencji 1988 – 1992 z 1988 roku (sygn. 149) -sprawozdania i informacje o działalności GRN w kadencji 1984- 1988 z lat 1985- 1988 (sygn. 150)

The history of the creator:

Ustawa z dnia 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych ( Dz. U. Nr 49, poz. 312) była aktem prawnym regulującym wprowadzenie pierwszego etapu organizacji administracji państwowej. Zniesiono dotychczasowy podział terenów wiejskich na gromady (zlikwidowano prezydia gromadzkich rad narodowych), tworząc jednocześnie gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjnego i gospodarczego na terenach wiejskich. Gmina Poczesna w powiecie częstochowskim, wojew. katowickie utworzona została z dniem 1 stycznia 1973 roku na podstawie w/w ustawy oraz uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 6 grudnia 1972 roku w sprawie utworzenia gmin w województwie katowickim. Utworzenie gminy nastąpiło w wyniku połączenia dotychczasowych Prezydiów Gromadzkich Rad Narodowych Poczesnej i Wrzosowej. W skład nowoutworzonej gminy weszły obszary sołectw: Bargły, Borek, Brzeziny Kolonia, Brzeziny Małe, Brzeziny Wielkie, Huta Stara „A”, Huta Stara „B”, Kolonia Poczesna, Korwinów, Mazury, Michałów, Młynek, Nierada, Nowa Wieś, Poczesna, Słowik, Sobuczyna, Szczekaczka, Wrzosowa, Zawodzie. Z dniem 1 lipca 1975 r. w wyniku wprowadzonego nowego podziału administracyjnego kraju, polegającego na likwidacji szczebla powiatowego i utworzenia nowych województw, gmina Poczesna znalazła się w województwie częstochowskim. Pierwsza inauguracyjna sesja Gminnej Rady Narodowej Poczesna odbyła się 6 stycznia 1973 roku. Dokonano na niej wyboru pierwszego przewodniczącego GRN którym został Władysław Kisiel.

Border dates:

1973 - 1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1973-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

153

Total archival units developed :

153

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 153 j.a.