Urząd Miejski w Myszkowie

Reference code
8/817/0
Border dates
1973-1990
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

-protokoły z narad koordynacyjnych (sygn. 1) -statuty i regulaminy organizacyjne (sygn. 2-5) -akty normatywne własnej jednostki (sygn. 6-29) -realizacja uchwał instancji partyjnych (sygn. 30) -plany i programy działania (sygn. 31-45) -realizacja planów i programów działania, sprawozdawczość (sygn. 46-52) -podział administracyjny – przyłączenie gminy Mrzygłód (sygn. 53) -skargi i wnioski, rozpatrywanie, analizy (sygn. 54-57) -wycinki prasowe dotyczące działalności własnej jednostki, interwencje prasowe (sygn. 58) -pieczęcie urzędowe, ewidencja, zamawianie (sygn. 59) -kontrole zewnętrzne własnej jednostki (sygn. 60-66) -kontrole jednostek podległych (sygn. 67-68) -taryfikatory kwalifikacyjne, siatki płac (sygn. 69-70) -dane statystyczne o pracownikach (sygn. 71) -ewidencja i wykazy pracowników odznaczonych (sygn. 72-75) -plany i programy szkolenia pracowników (sygn. 76) -budżety zbiorcze miasta Myszkowa, zmiany i realizacja (sygn. 77-105) -sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa (sygn. 106-119) -plany społeczno-gospodarczego rozwoju miasta Myszkowa i sprawozdania z ich realizacji (sygn. 120-143) -realizacja czynów społecznych, sprawozdawczość (sygn. 144) -informacje o życiu kulturalnym na terenie miasta Myszkowa (sygn. 145) -działalność Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Zarząd Miejski w Myszkowie (sygn. 146-147) -analizy, oceny i sprawozdania z działalności Kolegium ds. wykroczeń przy Naczelniku Miasta w Myszkowie (sygn. 148-151) -meldunki o sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej (sygn. 152-156) -rejestry gruntów (sygn. 157-168) -numeracja domów i nieruchomości (sygn. 169-181) -sprawy pośrednictwa pracy - porozumienia, analizy (sygn. 182-194) -przegląd gospodarki energetycznej w jednostkach gospodarki uspołecznionej na terenie Miasta Myszkowa (sygn. 195) -zestawienie spraw, wyposażenia, etatów do przekazania z Gminy Włodowice dla Wydziału Planowania Zatrudnienia, Handlu i Usług Urzędu Miejskiego w Myszkowie (sygn. 196)

The history of the creator:

Urząd Miejski w Myszkowie utworzony został w 1973 roku na mocy Ustawy z dnia 22 listopada 1973 roku o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. z 1973 roku Nr 47, poz. 276). Zastąpił on dotychczasowy terenowy organ administracji państwowej jakim było Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Myszkowie. Działalność Urzędu Miejskiego w Myszkowie rozpoczęła się z chwilą wejścia w życie wymienionej ustawy o zmianie ustawy o radach narodowych, tj.: od dnia 9 grudnia 1973 roku. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 listopada 1973 roku o zmianie ustawy o radach narodowych na czele miast liczących do 100 tysięcy mieszkańców, do których zaliczał się również Myszków stał Naczelnik Miasta. Był on terenowym organem administracji państwowej oraz organem wykonawczym Miejskiej Rady Narodowej w Myszkowie.

Border dates:

1973-1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1973-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

195

Total archival units developed :

195

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

3.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 195 j.a.

brak na spisie poz. 48