Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Zborowskim

Reference code
8/828/0
Border dates
1961
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Sygn. 1 – Protokół spotkania kandydatów na posłów z wyborcami, wykaz postulatów przedwyborczych z 1961 roku.

The history of the creator:

Front Jedności Narodu utworzono dnia 26 listopada 1956 r. na krajowej naradzie aktywu politycznego jako porozumienie głównych sił politycznych. Obejmował on partie polityczne, związki zawodowe i inne organizacje społeczne działające pod kierownictwem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Realizował jej cele i uczestniczył w przeprowadzaniu wyborów do sejmu i rad narodowych, patronował tez wszelkim akcjom społecznym (np. budowa szkół). W latach 1952-1956 organizacja działała jako Front Narodowy. W 1957 r. Front Narodowy przekształcony został w Front Jedności Narodu. Do zadań FJN należało współuczestnictwo i współodpowiedzialność za realizację programów określających i formułujących podstawowe cele społeczno-polityczne rozwoju kraju. W 1981 r. Front Jedności Narodowej praktycznie zakończył działalność, ale ostatecznie został rozwiązany w 1983 r.

Border dates:

1961

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1961-1961.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1

Total archival units developed :

1

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 1 j.a.,