Państwowy Dom Dziecka w Nakle

Reference code
8/847/0
Border dates
1955-1990
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Materiały archiwalne zawarte w zespole Państwowy Dom Dziecka w Nakle obejmują takie akta jak: protokoły posiedzeń rad pedagogicznych, plany pracy własnej jednostki, program rozwoju oraz projekty organizacji PDDz, sprawozdawczość statystyczna, sprawozdania z działalności, imprezy własne, sprawy sądowe, kontrole zewnętrzne własnej jednostki, wykazy pracowników, rejestry wychowanków, rejestr ucieczek wychowanków, przekazywanie gruntów, budżet i jego wykonanie.

The history of the creator:

Państwowy Dom Dziecka w Nakle został utworzony 4 grudnia 1954 roku . Na jego siedzibę przeznaczono budynki dawnego majątku ziemskiego. Początkowo podlegał Wydziałowi Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Włoszczowie, a następnie Kuratorium Oświaty i Wychowania w Częstochowie. Dom Dziecka w Nakle nie posiadał określonego rejonu opiekuńczego. Większość wychowanków pochodziło z województwa częstochowskiego jednak znajdowały się tu również dzieci z innych województw m. in.: kieleckiego, katowickiego, radomskiego, piotrkowskiego . Dom dziecka współpracował z wieloma zakładami pracy w których część wychowanków znajdowała zatrudnienie po opuszczeniu placówki. Z uwagi na bardzo zły stan sanitarno – techniczny budynku decyzją Nr OW-I-0138/2/9/89 Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 21 sierpnia 1989 roku Państwowy Dom Dziecka w Nakle został zlikwidowany .

Border dates:

1955-1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1955-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

116

Total archival units developed :

116

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 116 j.a.,