Państwowy Zakład Uniasieniania Zwierząt w Częstochowie

Reference code
8/863/0
Border dates
1961 - 1975 [1976]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Materiały archiwalne zawarte w zespole Państwowy Zakład Unasieniania Zwierząt w Częstochowie stanowią: -Regulamin Pracy z 1962 roku -Dokumentacja nadania Państwowemu Zakładowi Unasieniania Zwierząt w Częstochowie – Zakładu Pracy Socjalistycznej z 1969 roku -Preliminarz budżetowy na 1961 rok -Bilans roczny za 1961 rok -Bilans roczny za 1962 rok -Bilans roczny za 1963 rok -Bilans roczny za 1965 rok -Bilans roczny za 1968 rok -Bilans roczny za 1975 rok -Bilans na 30.06.1976 roku -Sprawozdania GUS o stanie i ruchu zatrudnionych oraz z akcji unasieniania zwierząt w latach 1971-1972

The history of the creator:

W 1958 roku zarządzeniem Ministerstwa Rolnictwa z dnia 8 lutego 1958 roku nr.FB.F-13/4/58 zostały powołane z dniem 1 stycznia 1958 roku Zakłady Sztucznego Unasieniania w Częstochowie i Drogomyślu jako jednostki budżetowe podległe Wojewódzkiemu Zarządowi Rolnictwa przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. W 1961 roku powstaje Wojewódzki Państwowy Zakład Unasieniania Zwierząt w Częstochowie z podległymi Państwowymi Zakładami Unasieniania Zwierząt w Częstochowie i Drogomyślu. Od 1963 roku unasieniano krowy buhajami ras mięsnych Aberdeen-Angus i Charolaise, a od 1980 roku Simental. W 1967 roku inseminacją objęto 100% pogłowia i unasieniono liczbę122 tyś. krów i jałówek Na podstawie § 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dania 10 lipca 1975 roku /Dz. U. Nr 26, poz.138/ i zarządzenia nr 170 Ministra Rolnictwa z dnia 26 sierpnia 1975 roku w sprawie tworzenia organizacji i zakresu działania okręgowych stacji hodowli zwierząt zniesiono Wojewódzki Państwowy Zakład Unasieniania Zwierząt w Częstochowie wraz z Państwowym Zakładem Unasieniania Zwierząt w Częstochowie, który to Zakład wszedł w skład Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt w Opolu.Przekazanie majątku ruchomego i nieruchomego byłego Wojewódzkiego Państwowego Zakładu Unasieniania Zwierząt w Częstochowie na rzecz Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt w Opolu nastąpiło wg stanu na dzień 1 lipca 1975 roku Państwowy Zakładem Unasieniania Zwierząt w Częstochowie działający w strukturze Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt w Opolu działał jeszcze do 30 czerwca 1976 roku, co pokazują bilanse / poz.9 i 10 / spisu akt.

Border dates:

1961 - 1975 [1976]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1961-1976.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

11

Total archival units developed :

11

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Nie 11 j.a.