Zarząd Małych Portów Słupsk

Reference code
27/3/0
Border dates
1948-1953
Number of series
13
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
27/3/0/4/181 [Zarządzenia, okólniki i instrukcje Ministerstwa Żeglugi] 1952-1952 0
27/3/0/4/182 [Instrukcja branżowa w sprawie opracowania szczegółowego planu transportowo-finansowego dla Zarządu Portów] 1952-1952 0
27/3/0/4/183 [Korespondencja w sprawach finansowych z Ministerstwem Żeglugi] 1951-1953 0
27/3/0/4/184 [Protokóły zdawczo-odbiorcze środków trwałych Darłowo] 1952-1952 0
27/3/0/4/185 Bilans roczny 1952-1952 0
27/3/0/4/186 [Załączniki do bilansu zamknięcia] 1952-1952 0
27/3/0/4/187 [Protokóły zdawczo-odbiorcze środków trwałych Słupsk] 1952-1953 0
27/3/0/5/188 [Plan zatrudnienia. Plan wskaźników wydajności pracy] 1951-1951 0
27/3/0/6/189 [Dane hydrologiczne w małych portach] 1949-1950 0
27/3/0/6/190 [Założenia do planu inwestycyjnego na odbudowę małych portów] 1949-1950 0
27/3/0/6/191 [Projekt ubezpieczenia głowicy wschodniej w Kołobrzegu. Plan portu w Kołobrzegu. Załączniki poniemieckie] 1947-1948 0
27/3/0/6/192 Odbudowa głowicy falochronu w porcie Kołobrzeg. 1947-1951 0
27/3/0/6/193 Operat kolaudacyjny dotyczący odbudowy glowicy falochronu w porcie Kołobrzeg 1949-1950 0
27/3/0/6/194 [Dokumentacja techniczna robót czerpalnych w porcie Darłowo] 1949-1950 0
27/3/0/6/195 [Odbudowa pomostu rybackiego w Darłowie] 1949-1950 0
27/3/0/6/196 [Sprawozdania sytuacyjne kapitanatów małych portów] 1949-1949 0
27/3/0/6/197 [Protokóły z konferencji na temat usprawnienia działalności małych portów] 1950-1950 0
27/3/0/6/198 [Uzasadnienie do planu zaopatrzenia inwestycyjnego. Plan importu] 1950-1950 0
27/3/0/6/199 [Inwestycje budowlane w małych portach] 1950-1950 0
27/3/0/6/200 [Sprawozdania z konferencji w sprawie robót inwestycyjnych w portach] 1950-1950 0
Showing 181 to 200 of 470 entries.