Zarząd Małych Portów Słupsk

Reference code
27/3/0
Border dates
1948-1953
Number of series
13
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
27/3/0/2/101 [Sprawozdania okresowe z działalności małych portów] 1952-1952 0
27/3/0/2/102 [Sprawozdania zbiorcze - opisowe i statystyczne z działalności małych portów] 1952-1952 0
27/3/0/2/103 [Sprawozdania zbiorcze - opisowe i statystyczne z działalności małych portów] 1952-1952 0
27/3/0/2/104 [Sprawozdania z wykonania planu gospodarczego za I-sze półrocze] 1950-1950 0
27/3/0/2/105 [Sprawozdania z wykonania planu gospodarczego] 1950-1950 0
27/3/0/2/106 [Sprawozdania z wykonania planu gospodarczego za pierwszy kwartał] 1951-1951 0
27/3/0/2/107 [Sprawozdania z wykonania planu gospodarczego za drugi kwartał] 1951-1951 0
27/3/0/2/108 [Sprawozdania z wykonania planu gospodarczego za trzeci kwartał] 1951-1951 0
27/3/0/2/109 [Sprawozdania z wykonania planu techniczno-gospodarczo-finansowego] 1951-1951 0
27/3/0/2/110 [Sprawozdania z wykonania planu gospodarczego za czwarty kwartał] 1951-1951 0
27/3/0/2/111 [Sprawozdanie kwartalne z wykonania Narodowego Planu Gospodarczego] 1952-1952 0
27/3/0/2/112 [Sprawozdanie roczne z akcji socjalnej i funduszu płac] 1950-1950 0
27/3/0/3/113 [Charakterystyki rybaków indywidualnych] 1950-1950 0
27/3/0/3/114 [Charakterystyki rybaków indywidualnych] 1953-1953 0
27/3/0/4/115 [Protokóły zdawczo-odbiorcze C. Hartwig i Przedsiębiorstwa Robót Przeładunkowych - port Darłowo] 1949-1950 0
27/3/0/4/116 [Protokóły zdawczo-odbiorcze Blok Spedycji Przedsiębiorstwa Robót Przeładunkowych - Ustka] 1949-1951 0
27/3/0/4/117 [Zarządzenia, okólniki, instrukcje Ministerstwa Żeglugi] 1950-1951 0
27/3/0/4/118 [Plan finansowy na rok 1950] 1950-1950 0
27/3/0/4/119 Bilans przedsiębiorstwa Robót Przeładunkowych dla małych portów 1950-1950 0
27/3/0/4/120 [Załączniki do bilansu 1950] 1950-1950 0
Showing 101 to 120 of 470 entries.