Urząd Zatrudnienia w Słupsku

Reference code
27/5/0
Border dates
1946-1950
Number of series
4
Number of scans
0

Content:

Kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych są następujące: - Oddział Administracyjny zajmował się organizacją urzędu - Oddział Pracy przeprowadzał statystykę zatrudnionych,rejestrował zgłoszenia wolnych miejsc pracy, nadzorował zakłady pracy po linii zatrudnienia - Oddział Werbunku i Pośrednictwa Pracy prowadził sprawy werbunku i pośrednictwa pracy - Oddział Zatrudnienia kierował do pracy inwalidów i młodocianych, pracowników umysłowych i rzemieślników

The history of the creator:

Urząd Zatrudnienia powstał w 1945 roku..Akta zespołu Urzędu Zatrudnienia w Słupsku obejmują teren powioatów: Słupsk, Sławno, Miastko, Bytów.Praca urzędu polegała na ewidencji pracowników poszukujących pracy oraz kierowanie ich do pracy. Urząd Zatrudnienia w Słupsku zakończył swoją działalność w 1950 roku.

Border dates:

1946-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

33

Total archival units developed :

33

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

lipiec 1976 Elżbieta Majchrowska