Centrala Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM" Oddział w Słupsku

Reference code
27/10/0
Border dates
1945-1950
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

Dział Ogólny - sygn. 1 - 13 Dział Finansowo - Rachunkowy sygn. 14 - 27

The history of the creator:

Połączenie ruchu spółdzielczego dokonało się na Kongresie Spółdzieczym odbytym w dniach 26-26 listopada 1944 roku w Lublinie. Kongres stworzył jednolitą centralę gospodarczą , spożywczo-rolniczą pod nazwą "Społem" Związek Gospodarczy R.P. oraz powołał jednoczesnie jednolity Związek Rewizyjny Spółdzielni R.P."Społem".Podstawy Prawne do powołanego Zwiazku "Społem" i Związku Rewizyjnego ustalił dekret unifikacyjny uchwalony przez Radę Ministrów w sierpniu 1945 roku. O utworzeniu Oddziału, jego granicach i siedzibie decydował Zarząd Związku współnie z Zarządem Okręgu. Oddział "Społem" w Słupsku powstał 22 sierpnia 1945 roku. Do dnia 30 czerwca 1948 roku Oddział w Słupsku pełnił funkcję nadzoru organizacyjnego i gospodarczego w stosunku do podległych mu Spółdzielni Spozywców. Z dniem 1 lipca 1948 rokuOddział został podporzadkowany Oddziałowi Okręgowemu w Szczecinie. Również z dniem 1 lipca 1948 roku zakończyła się działalność gospodarcza" Społem" w Słupsku, z tym, że okres likwidacji trwał do 31 grudnia 1950 roku.

Border dates:

1945-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

27

Total archival units developed :

27

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

Zespół opracowała Elżbieta Mjchrowska 03.09.1976r.