Akta gminy Idzików powiat bystrzycki

Reference code
84/29/0
Border dates
1945 - 1954
Number of series
1
Number of scans
0

Content:

Część opracowana: 1.Dział ogólno-organizacyjny, 1947-1954, sygn. 1-19 (protokoły posiedzeń PGRN, komisji, plany pracy PGRN, komisji, protokoły narad sołtysów, organizacja biura), 2.Dział gospodarki gminnej, 1948-1954, sygn. 20-37 (sprawy osiedleńcze i repatriacyjne, kontraktacje i siewy, sprawy własnosci mienia, nadzór budowlany i gospodarka komunalna), 3.Dział budżetowo-finansowy, 1945-1954, sygn. 38-73 (dochody i wydatki budżetowe, preliminarze, sprawozdania rachunkowe, sprawozdania statystyczne, księgi biorcze, dziennik główny). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku.

The history of the creator:

Podstawy prawne funkcjonowania urzędu: -ustawa z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych [Dz.U. RP Nr 5, poz. 22], -dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego [Dz.U. RP Nr 14, poz. 74], -dekret z dnia 13 listopada 1945 roku o zarządzie Ziem Odzyskanych [Dz.U. RP Nr 51, poz. 295]; istnieje do roku 1954, kiedy to na mocy ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administaracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych [Dz.U. PRL Nr 43, poz. 191] - w miejsce dotychczasowych gmin i gromad utworzono nowe gromady, jako jednostki podziału administarcyjnego wsi.

Border dates:

1945 - 1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

94

Total archival units developed :

73

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Working list Tak
Delivery and acceptance list Tak