Akta gminy Stara Bystrzyca powiat bystrzycki

Reference code
84/32/0
Border dates
1945 - 1954 [1955]
Number of series
2
Number of scans
0

Content:

Część opracowana: 1.Dział ogólno-organizacyjny, 1945-1954, sygn. 1-26 (protokoły zebrań sołtysów, posiedzeń PGRN, protokoły sesji GRN, sprawozdania komisji, korespondencja), 2.Dział gospodarki gminnej, 1945-1954, sygn. 27-54 (majatek gminy, sprawy przemysłu i handlu, statystyka rolna, klasyfikacja gruntów, sprawy osiedleńcze), 3.Dział administracji społecznej, 1945-1954[1955], sygn. 55-121 (książki meldunkowe, ewidencja i ruch ludności, protokoły zebrań gromadzkich, walka z analfabetyzmem, kultura), 4.Dział budżetowo-finansowy, 1945-1953, sygn. 122-164 (sprawy budżetu, sprawozdania rachunkowe, księgi wydatków i dochodów, księgi sum przechodnich, rejestry podatkowe). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku.

The history of the creator:

Podstawy prawne funkcjonowania urzędu: -ustawa z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych [Dz.U. RP Nr 5, poz. 22], -dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego [Dz.U. RP Nr 14, poz. 74], -dekret z dnia 13 listopada 1945 roku o zarządzie Ziem Odzyskanych [Dz.U. RP Nr 51, poz. 295]; istnieje do roku 1954, kiedy to na mocy ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administaracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych [Dz.U. PRL Nr 43, poz. 191] - w miejsce dotychczasowych gmin i gromad utworzono nowe gromady, jako jednostki podziału administarcyjnego wsi.

Border dates:

1945 - 1954 [1955]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

188

Total archival units developed :

164

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Working list Tak