Akta gminy Szczytna Śląska powiat kłodzki

Reference code
84/40/0
Border dates
1945 - 1954 [1955]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Część opracowana: 1.Sprawy ogólno-organizacyjne, 1945-1954, sygn. 1-11 + aneks: 1a (dokumentacja GRN i PGRN, protokoły, uchwały zebrań gromadzkich, wykazy dokumentów tozsamości), 2.Sprawy budżetowo-finansowe, 1951, sygn. 12 (okólniki i zarządzenia w sprawach finansowych, wykazy podatkowe), 3.Sprawy gospodarki komunalnej, 1947, sygn. 13 (ankiety ewidencyjne zakładów przemysłowych), 4.Sprawy rolnictwa, 1946-1953, sygn. 14-21 (sprawy osiedleńcze, produkcji rolnej, wykazy repatriantów). Brak sygn.: 1a (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku.

The history of the creator:

Podstawy prawne funkcjonowania urzędu: -ustawa z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych [Dz.U. RP Nr 5, poz. 22], -dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego [Dz.U. RP Nr 14, poz. 74], -dekret z dnia 13 listopada 1945 roku o zarządzie Ziem Odzyskanych [Dz.U. RP Nr 51, poz. 295]; istnieje do roku 1954, kiedy to na mocy ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administaracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych [Dz.U. PRL Nr 43, poz. 191] - w miejsce dotychczasowych gmin i gromad utworzono nowe gromady, jako jednostki podziału administarcyjnego wsi.

Border dates:

1945 - 1954 [1955]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

36

Total archival units developed :

21

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Working list Tak