Akta miasta Lubomierza

Reference code
83/13/0
Border dates
1483 - 1945
Number of series
12
Number of scans
0

Content:

1. Dokumenty, 1483-1686, sygn. 1-21 2. Akta organizacyjno-administracyjne, 1581-1944, sygn. 22-41, 228, 230-231 3. Nieruchomości miejskie, 1813-1944, sygn. 42-66 4. Akta ogólnej administracji policyjnej, 1818-1944, sygn. 67-88 5. Akta administracji policyjnej w sprawach budownictwa mieszkaniowego, 1841-1939, sygn. 89-103 6. Rzemiosło i handel, 1527-1942, sygn. 104-128, 233 7. Sprawy finansowe, 1740-1945, sygn. 129-162 8. Sprawy szkolne i kościelne, 1771-1944, sygn. 163-177, 229 9. Opieka społeczna, 1878-1942, sygn. 178-184, 232 10. Akta związków i stowarzyszeń, 1825-1940, sygn. 185-194 11. Sprawy polityczno-wojskowe, 1886-1945, sygn. 195-208 12. Akta prawno-sądowe, 1553-1943, sygn. 209-227

The history of the creator:

Lubomierz (niem. Liebenthal) po raz pierwszy został wymieniony w 1251 r. jako wieś, należąca wraz z okolicą do rodu von Liebenthal. W 1278 r. Jutta von Liebenthal ufundowała tu klasztor benedyktynek. W 1291 r. Lubomierz otrzymał prawa miejskie. W 1307 r. zwierzchnictwo nad miastem otrzymał klasztor benedyktynek. Siostry posiadały tu prawa sądownicze oraz prawo obsadzania wójta i rady miejskiej. W 1313 r. miasto otrzymało prawo do cotygodniowych targów. Podstawą bytu mieszkańców było rzemiosło. W 1421 r. klasztor i miasto złupili raubritterzy, a w 1426 r. splądrowali je husyci. W 1517 r. olbrzymi pożar zniszczył większość zabudowy. W XVI w. rozwinęła się tu produkcja przędzy lnianej. W 1544 r. założono tu szkołę. W 1546 r. Lubomierz otrzymał prawo mili. Olbrzymie zniszczenia przyniosła wojna trzydziestoletnia (1618-1648). W 1786 r. Lubomierz posiadał 239 budynków (w tym browar). W 1802 r. miasto i klasztor zniszczył wielki pożar. W 1810 r. nastąpiła sekularyzacja dóbr klasztornych. W 1845 r. klasztor zajęły wrocławskie urszulanki, urządzając w nim dom dla dziewcząt i sierociniec. Obok działała szkoła przemysłowa dla 120 dziewcząt. W 1863 r. otworzono tu katolickie seminarium nauczycielskie. W 1885 r. miasto otrzymało połączenie kolejowe. W pierwszej połowie XX w. Lubomierz stał się znacznym ośrodkiem szkolnictwa. Miasto zostało zajęte przez wojska sowieckie 9 maja 1945 r.

Border dates:

1483 - 1945

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Magistrat Liebenthal

Languages:

Availability:

Total archival units:

233

Total archival units developed :

233

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.0

Total current materials developed

5.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

Inwentarz zespołu wpisany do bazy danych IZA.