Cukrownia im. M.Nowotki w Ciechanowie

Reference code
76/286/0
Border dates
1911-2004
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

Plany sytuacyjne cukrowni z roku 1924 i 1934-1938, akta weryfikacyjne z lat 1936-1938 oraz 1957-1973, plany i sprawozdania z kampanii, akta dotyczące kontroli, opis cukrowni z roku 1945, protokoły zebrań i posiedzeń organizacji i stowarzyszeń działających w cukrowni, protokoły narad roboczych, zebrań i odpraw dyrektorów, księgowych i inżynierów, protokoły komisji doraźnych, organizacja cukrowni-wpisy do rejestru, schematy i regulaminy organizacyjne, akty normatywne własne, isntrukcje, plany wieloletnie i roczne działalności oraz sprawozdania z wykonania, bilanse i sprawozdania finansowe, analizy działalności, kontrole zewnętrzne, także NIK, akta Rady Pracowniczej, Rady Nadzorczej spółki, posiedzenia zarządu spółki, dokumentacja nabywania i zbywania nieruchomości.

The history of the creator:

Powstała w latach 1880-1882 jako Towarzystwo Udziałowe z siedzibą w Warszawie. Następnie przemianowana na Towarzystwo Akcyjne Cukrowni "Ciechanów", a potem Cukrownia Ciechanów Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. W roku 1939 przejęta przez Główny Urząd Powierniczy Wschód, który w 1940 roku przekazał nieodpłatnie Wschodniopruskiej Fundacji Ericha Kocha. W latach 1945-1947 działa jako Cukrownia "Ciechanów" S.A., następnie do roku 1990 jako Cukrownia im. Marcelego Nowotki w Ciechanowie. W lata 1990-1996 przemianowana na Cukrownia "Ciechanów" Przedsiębiorstwo Państwowe, 1996-1999 jednoosobowa spółka Skarbu Państwa pod nazwą Cukrownia "Ciechanów" S.A., a od 16 lutego 1999 roku spółka akcyjna o tej samej nazwie. Zlikwidowana w roku 2004.

Border dates:

1911-2004

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

475

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

6.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 86 ja
Delivery and acceptance list Tak 389 ja

Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 31 ja., 0,26 mb