Kancelaria Mieczysława Thuna notariusza w Mławie powiat mławski

Reference code
76/300/0
Border dates
1939
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

akta notarialne z 1939 roku

The history of the creator:

Notariat na obszarze Północnego Mazowsza wprowadzono w okresie Księstwa Warszawskiego w 1808 roku w oparciu o system francuski zawarty w ustawie notarialnej z 16.03.1803 r. Notariusze byli urzędnikami publicznymi ustanowionymi do przyjmowania aktów i kontraktów w celu nadania cech aktu publicznego. Pełnili jednocześnie rolę mężów zaufania wobec stron stawających. Notariusze zwani też pisarzami aktowymi wyznaczani byli przez Prezesa Trybunału Cywilnego. Organizacja i kompetencje notariatu według wzorów francuskich utrzymano też w Królestwie Polskim do roku 1976, kiedy wprowadzona została ustawa notarialna dla Cesarstwa z 1866 r., która ustanowiła sporządzanie akt w języku rosyjskim. Od listopada 1915 r. zakładano nowe księgi w języku polskim. W roku 1917 Rada Stanu w przepisach tymczasowych o urządzeniu sądownictwa pozostawiła dotychczasowe przepisy o urzędowaniu notariuszy. Zmiany w ustawie wprowadzono w roku 1930 według których notariusze byli urzędnikami państwowymi o charakterze publiczno-prawnym.

Border dates:

1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 1 ja.