Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Radzanowie

Reference code
76/638/0
Number of series
0
Number of scans
712

Content:

księgi urodzeń, małżeństw, zgonów, aneksy

The history of the creator:

Rejestrację świecką urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzono z dniem 1.05.1808 r. na podstawie artykułu 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 roku. Wprowadzone wówczas na terenie Księstwa Warszawskiego świeckie urzędy stanu cywilnego prowadzono w każdej gminie dla wszystkich wyznań łącznie. Ich organizację, zakres i sposób działania regulowały przepisy kodeksu Napoleona, a prowadzenie powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymsko-katolickich. W 1825 roku rozgraniczono akta poszczególnych wyznań na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. W roku 1868 wprowadzono obowiązek sporządzania akt w języku rosyjskim. Teren działania: Drzazga, Giżyn, Goszczk, Gradzanowo Zbęskie, Krzeczanowo, Prusocin, Radzanów, Siemiątkowo Rogalne, Sławęcin, Strzegowo, Zgliczyn Witowy.

Border dates:

1826-1908

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1826-1908.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

86

Total archival units developed :

42

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 42 ja
Working list Tak 38 ja
Delivery and acceptance list Tak 6 ja

Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 1 ja., 0,01 mb