Vacat - Varia - ulotki, programy, zaproszenia - zespół podzielono między zespoły nr: 1265, 1359, 1374, 1375, 1383, 1350, 1461

Reference code
11/369/0
Border dates
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

I. Akta opracowane 1) Różne (exlibrisy, dokumenty personalne, sprawy finansowe kolegiaty kaliskiej, wizytacja parafii Rajsko, druki okolicznościowe, świadectwa szkolne, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie z Powstania Wlkp. ) (18 j.a.; 1783-1830, 1874-1979). 2) Odzewy i apele (18 j.a.; 1944-1983). 3) Informatory (63 j.a.; 1905-1919). 4) Gazety (29 j.a.; 1879-1968). 5) Programy i katalogi (67 j.a.; 1899-1906, 1960-1994). 6) Regulaminy i statuty (13 j.a.; 1959-1990). 7) Zaproszenia (154 j.a.; 1959-1995). II. Akta nieopracowane Katalogi wystaw i firm, ulotki, materiały dotyczące wydarzeń 1980-1981, dokumenty osób prywatnych (m.in.. Mariusza Harendarza, działacza "Solidarności Walczącej"), deklaracje partii politycznych z lat 90. XX w., dokumentów dotyczące spraw własnościowych rodziny Strasserów i Scholtzów z Krotoszyna z XIX w. (24 j.a.; 1809-1845, 1953-1992).

The history of the creator:

Border dates:

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

0

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :