Towarzystwo Kredytowe Miejskie Białostockie

Reference code
4/337/0
Border dates
1908-1915
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Generalia Instrukcje, protokoły posiedzeń 1908-1915, sygn. 1-8. Specialia Sprawy udzielania pożyczek 1910-1915, sygn. 9-201. Akta zawierają z reguły plany nieruchomości pod zastaw których przydzielono pożyczki mieszkańcom miasta Białegostoku, m.in. plany hotelu Spółki Akcyjnej „Ritz”, a także materiały organizacyjne w/w spółki

The history of the creator:

Towarzystwo Kredytowe w Białymstoku utworzono formalnie w 1907r. jednak faktyczną działalność rozpoczęło w 1910r.po uzyskaniu niezbędnych kapitałów umożliwiających udzielanie pożyczek pod zastaw nieruchomości. Towarzystwo było instytucją o charakterze prywatnego stowarzyszenia białostockich przemysłowców, kupców i finansistów-właścicieli nieruchomości. Najwyższe władze placówki stanowiły: zebranie wybranych poprzednio pełnomocników, członków, Komitet Nadzorczy i Zarząd składający się z prezesa i dwóch dyrektorów, faktycznie kierujący bieżącą działalnością Towarzystwa. Do kompetencji Zarządu należały sprawy związane z udzielaniem pożyczek. Rozporządzał on również majątkiem ruchomym i nieruchomym, wypuszczał w obieg obligacje Towarzystwa. Instytucja początkowo działała wyłącznie na terenie miasta Białegostoku. Od 1912r. w całej guberni grodzieńskiej. Placówka w 1915r. została ewakuowana w głąb Rosji gdzie funkcjonowała prawdopodobnie do 1918r.

Border dates:

1908-1915

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1908-1915.

Former name:

Foreign language name:

Bělostokskoe Gorodskoe Kreditnoe Obščestvo

Languages:

Availability:

Total archival units:

201

Total archival units developed :

201

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 201