Archiwum Platerów z Antuzowa

Reference code
1/373/0
Border dates
1508-1913
Number of series
0
Number of scans
8310

Content:

Akta rodzinno majątkowe i gospodarcze Platerów związane z posiadaniem przez nich dóbr Antuzów, Dusiaty, Grawenburg, Owile i inne w powiecie wiłkomirskim, kowieńskim, poniewieskim, w tym także akta poprzednich właściccieli (Tyzenhauzów, Holczurów, Giedroyciów i innych). Akta dóbr Pompiany odziedziczonych po innej linii rodziny. Akta związane z Franciszkiem Ledóchowskim. Akta osobiste, w tym koresopindencja, własnoręczne oświadczenie Emilii Plater o przystąpieniu do Powstania Listopadowego.

The history of the creator:

Arhiwum litewskiej linii rodziny Broel - Platerów: Jana Andrzeja (zm. 1696), i jego potomków, głównie Fabiana, Jana Ludwika i Kaspra (zm. 1829).

Border dates:

1508-1913

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1508-1913.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

235

Total archival units developed :

235

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak ze wstępem

stan zachowania zespołu nie do ustalenia, zespół częściowo zmikrofilmowany; poprzednią kartę sporządziła w 1994 r. A. Kołodziejczyk