Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Przeworsku

Reference code
56/2/0
Border dates
1932-1939
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

akta spraw kredytowych dłużników: (akta poszczególnych spraw) 1932-1939, sygn. 1-56; akta prezydialne: zarządzenia jednostek nadrzędnych, sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności i z lustracji, sprawy osobowe pracowników 1932-1938, sygn. 57-61; sprawy finansowe: budżety i sprawozdania kasowe, sygn. 62-64;

The history of the creator:

Border dates:

1932-1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1932-1939.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

64

Total archival units developed :

64

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak