Szpital Sejmikowy w Dorohusku pow. Chełm

Reference code
36/23/0
Border dates
1926-1934
Number of series
2
Number of scans
0

Content:

zachowały się akta: sekretarza-rachmistrza z lat 1929-1934 (sygn. 1-5); intendenta-kasjera z lat 1926-1932 (sygn. 6-12)

The history of the creator:

Szpital Sejmikowy w Dorohusku rozpoczął działalność przed 1925 r. (nie ustalono dokładnej daty powołania). 8 czerwca 1929 r. ukonstytuowała się Rada Szpitalna. Na podstawie uchwały Rady powiatu z dnia 24 sierpnia 1933 r. decyzją Wydziału Powiatowego z 30 listopada 1933 r. ujętą w uchwale nr 5130, szpital został zlikwidowany z dniem 31 marca 1934 r. Powodem likwidacji był brak możliwości finansowych Powiatowego Związku Samorządowego w Chełmie. W miejsce zlikwidowanego Szpitala Sejmikowego w Dorohusku z dniem 1 kwietnia 1934 r. uruchomiono w Dorohusku „ambulatorium przychodnie”, które funkcjonowało w dni powszednie, oprócz niedziel, świąt i czwartków. Siedziba szpitala mieściła się w Dorohusku. Status prawny – instytucja ochrony zdrowia i opieki społecznej. Przewodniczącym Rady Szpitala był starosta powiatowy i przewodniczący sejmiku Bronisław Bagiński, zastępcą przewodniczącego i członek rady Tadeusz Kozerski (sędzia). Członkami Rady zostali wójtowie gmin Świerże i Turka, Marian Parysiewicz (lekarz powiatowy) i dyrektor szpitala jako referent. Budynki przeznaczone na szpital były w opłakanym stanie i nie były jego własnością. Szpital mieścił się w barakach stanowiących własność Państwa, jednak znajdowały się one na terenie spadkobierców Marii Drucko-Lubeckiej. Szpital był obliczony na 28 chorych. W okresie od marca 1932 r. do marca 1933 r. w szpitalu było leczonych 335 chorych. Oprócz 28 miejsc do leczenia, szpital w tym okresie utrzymywał i opiekował się 12 starcami. Przy szpitalu prowadzone było ambulatorium, które było czynne codziennie.

Border dates:

1926-1934

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1926-1934, 1926-1934.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

12

Total archival units developed :

12

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak