Spółka Gruntowa dla Prowincji Górnośląskiej z o.o. w Katowicach Oddział w Bielsku

Reference code
13/186/0
Border dates
[1940-1941] 1942-1945
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Sprawy organizacyjne i ogólno-administracyjne: zarządzenia, okólniki, korespondencja, sprawozdawczość, z lat [1940-1941]1942-1944, sygn. 1-53 2. Konfiskaty majątków polskich i żydowskich w miastach i powiatach: bielskim, wadowickim i żywieckim: konfiskaty mienia ruchomego, mieszkań, spisy zajętych mebli żydowskich, przydziały mieszkań i mebli oraz korespondencja, z lat [1940-1941]1942-1945, sygn. 54-2536 3. Konfiskaty nieruchomości i mienia ruchomego, z lat [1940-1941]1942-1944, sygn. 2537-2647 4. Nabytek z 2019 r. (sygn.2648-2680). Wykazy gruntów zajętych przez Spółkę, konfiskata parceli, domów i mieszkań na terenie powiatu, wykaz gruntów zajętych pod KL Auschwitz, dokumentacja dot. działalności spółki.

The history of the creator:

W oparciu o rozporządzenia ministra Rzeszy H. Goringa z 25.X.1939 r. w sprawie utworzenia Głównego Urzędu Powierniczego Wschodniego w Berlinie oraz z dnia 15.II.1940 r. o zabezpieczeniu majątków państwa polskiego, Główny Urząd Powierniczy Wschodni w Berlinie zarządzeniem z dnia 27.V.1940 r. powołał do życia Spółkę Gruntową przy Głównym Urzędzie Powierniczym Wschodnim z ograniczoną odpowiedzialnością - Kierownictwo na wschodni Górny Śląsk z siedzibą w Bielsku. Do kompetencji Spółki Gruntowej przy Głównym Urzędzie Powierniczym Wschodnim należało komisaryczne zarządzanie mieszkaniami, parcelami, łącznie z niezabudowanymi terenami przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe oraz ocena gruntów. Ponadto Spółka zajmowała się również pozyskiwaniem parcel i budową domów mieszkalnych oraz przekazywaniem mieszkań osiedleńcom z Rzeszy. Zarządzeniem Głównego Urzędu Powierniczego Wschodniego z dnia 24.IX.1942 r. Spółkę Gruntową zlikwidowano, a jej agendy wraz ze spuścizną aktową przejęła Spółka Gruntowa dla Prowincji Górnego Śląska z ograniczoną odpowiedzialnością - kierownictwo z siedzibą w Katowicach. Nowa spółka działała za pośrednictwem następujących filii: 1. w Bielsku - dla powiatu bielskiego i żywieckiego, wyłączając Oświęcim i okolice oświęcimskie, 2. w Cieszynie - dla powiatu cieszyńskiego, 3. w Katowicach - dla okręgu miejskiego Katowic i powiatu katowickiego, okręgu miejskiego Chorzowa i powiatu tarnogórskiego, 4. w Chrzanowie - dla powiatu chrzanowskiego, olkuskiego oraz Oświęcimia i bliższej okolicy, 5. w Pszczynie - dla powiatu pszczyńskiego i rybnickiego, 6. w Sosnowcu - dla okręgu miejskiego Sosnowca i powiatu będzińskiego, 7. w Zawierciu - dla powiatu zawierciańskiego, powiatu lublinieckiego, powiatu Blachownia. Począwszy od dnia 1.I.1944 r. zmniejszono ilość filii do pięciu. Taki stan organizacyjny spółki Gruntowej utrzymał się do stycznia 1945 r. Czyli do chwili przejęcia Śląska przez władze polskie. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1968, autor inwentarza Grażyna Sokół-Szołtysek, Bielsko-Biała,1999]

Border dates:

[1940-1941] 1942-1945

Classification:

stowarzyszenia i związki

The name of the creator:

Dates:

1940-1941, 1942-1945.

Former name:

Foreign language name:

Grundstücksgesellschaft für die Provinz Oberschlesien m.b.H. Leitstelle Kattowitz Zweigstelle Bielitz

Languages:

niemiecki

Availability:

Provided conditionally

Total archival units:

2680

Total archival units developed :

2671

Total archival units without records:

0

Total current materials

10.3

Total current materials developed

10.25

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Graphical indexy Nie
Book inventory approved Nie 2671 j.
Electronic archive inventory draft Nie 9 j.

KM 14.06.1988, 0014-4, w 2019 roku włączono do zespołu 24 j. - 0,05 m.b. materiałów wykazywanych po skontrum 1996 roku jako odnalezione. Ponieważ były zatwierdzone w 1988 roku jako opracowane wliczono je do zasobu opracowanego