Emil Twerdy Fabryka Maszyn w Bielsku

Reference code
13/269/0
Border dates
1934-1936 [1948-1950]
Number of series
1
Number of scans
0

Content:

1. Bilanse, oszacowania budynków, inwentarze, zeznania podatkowe, z lat 1934-1936, sygn. 1-5 2. Bilans zamknięcia, z 1947 r., sygn. 6 3. Protokół zdawczo-odbiorczy, z lat 1948-1950, sygn. 7

The history of the creator:

W dniu 01 grudnia 1899 r. zostało wpisane do rejestru handlowego w Sądzie Obwodowym w Cieszynie przedsiębiorstwo pod nazwą Emil Twerdy w Bielsku Fabryka Maszyn. Z dniem 01marca 1912 r. właścicielami fabryki zostali Rudolf Twerdy i Oskar Twerdy - fabrykanci w Bielsku. Przedsiębiorstwo to zajmowało się produkcją maszyn włókienniczych. Fabryka położona była w Bielsku, przy ul. Długiej 13. Przedsiębiorstwo zostało przejęte na własność państwa na podstawie orzeczenia Ministra Przemysłu i Handlu Nr 21, l.p.634, z dnia 12 lutego 1948 r., ogłoszonego w Monitorze Polskim Nr 44, poz. 221. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. Grażyna Sokół-Szołtysek, Bielsko-Biała, 2006]

Border dates:

1934-1936 [1948-1950]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1934-1936, 1948-1950.

Former name:

Foreign language name:

Maschinenfabrik Emil Twerdy in Bielitz

Languages:

Availability:

Total archival units:

7

Total archival units developed :

7

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.1

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Tak 7 j.

KM 18.12.2006, 0010-6