Bielsko - Bialskie Robotnicze Stowarzyszenie Oświatowe "Harmonia"

Reference code
13/303/0
Border dates
1868, 1871-1872
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Bielsko- Bialskie Robotnicze Stowarzyszenie Oświatowe "Harmonia": imienny wykaz członków stowarzyszenia "Harmonia", księga kasowa składek, z lat 1868-1872, sygn. 1-3

The history of the creator:

Bielsko-Bialskie Robotnicze Stowarzyszenie "Harmonia" utworzone zostało na początku kwietnia 1868 r. i skupiło w pierwszym okresie swego istnienia 160 osób, w tym, m.in.: 69 sukienników, 12 ślusarzy, 8 krawców, 8 stolarzy, 5 introligatorów i innych. Kierownictwo stowarzyszenia, dla nadania większego znaczenia, podejmowało próby przekształcenia w stowarzyszenie oświatowe i samopomocowe. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1967]

Border dates:

1868, 1871-1872

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1868-1868, 1871-1872.

Former name:

Foreign language name:

Bielitz - Bialer Arbeiter Bildungs - Verein "Harmonie"

Languages:

Availability:

Total archival units:

3

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.03

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie 3 j.