Pełnomocnik Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów na Województwo Śląskie

Reference code
12/476/0
Border dates
1945
Number of series
4
Number of scans
0

Content:

Sprawy organizacyjne z lat 1945, sygn. 1-5 Zabezpieczenie i uruchamianie zakładów przemysłowych z lat 1945, sygn. 6-15 Sprawy finansowe dotyczące uruchamiania zakładów przemysłowych: wnioski kredytowe zakładów z lat 1945, sygn. 16-26 Rejestracja przedsiębiorstw i wydawanie pełnomocnictw gospodarczych z lat 1945, sygn. 27-39

The history of the creator:

Pełnomocnik Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów na Województwo Śląskie był jednym z organów władz, który rozpoczął swą działalność na Śląsku w styczniu 1945 roku bezpośrednio po wycofaniu wojsk niemieckich. Działał w okresie od lutego do sierpnia 1945 roku. Zadaniem Pełnomocnika, którym był późniejszy naczelny dyrektor Centralnego Zarządu Przemysłu Hutniczego, Ignacy Borejda, było zabezpieczanie zakładów przemysłowych i handlowych, przejęcie głównie poniemieckich przedsiębiorstw i w miarę możliwości uruchomienie ich. Za chwilą powołania do życia odpowiednich jednostek administracji gospodarczej funkcje zarządzania przechodziły z rąk Pełnomocnika do odpowiednich urzędów branżowych. Działalność Pełnomocnika wygasła w sierpniu 1945 roku. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. mgr J. Osojca, Katowice]

Border dates:

1945

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1945.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

39

Total archival units developed :

39

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 24.10.1975, 0014-6