Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dołhobyczowie

Reference code
36/373/0
Border dates
1955-1972
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Dołhobyczowie z lat 1955-1957, 1968, 1972 (sygn. 1-314, 18); protokoły z sesji GRN w Dołhobyczowie z lat 1958-1967, 1969-1971 (sygn. 4-13, 15-17); Komisja Dróg i Urządzeń Gromadzkich z 1961 r. (sygn. 19); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1963-1967 (sygn. 20); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z 1967 r. (sygn. 21); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1961-1965 (sygn. 22); protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Dołhobyczowie z lat 1958-1967, 1969-1971 (sygn. 23-35); wybory i ewidencja sołtysów z 1961 r. (sygn. 36); zebrania wiejskie GRN Dołhobyczów z lat 1963-1967 (sygn. 37-41); plany gospodarcze na lata 1962-1966 z lat 1961, 1963-1965 (sygn. 42-46); sprawozdania gospodarcze z lat 1960-1964, 1966 (sygn. 47-49); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1961-1967 (sygn. 50-54); budżety gromady na lata 1961-1967 z lat 1960-1966 (sygn. 55-60)

The history of the creator:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dołhobyczowie, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 8 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Dołhobyczowie. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Border dates:

1955-1972

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1955-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

149

Total archival units developed :

61

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.44

Total current materials developed

0.49

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak