Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hostynnem

Reference code
36/378/0
Border dates
1955-1972
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Hostynnem z lat 1955-1957, 1972 (sygn. 1-3, 19); protokoły z sesji GRN w Hostynnem z lat 1958-(sygn. 4-18); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1966-1967 (sygn. 20); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1961-1967 (sygn. 21); Komisja Mandatowa z 1967 r. (sygn. 22); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1966-1967 (sygn. 23); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1961-1967 (sygn. 24); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Hostynnem z lat 1958-1971 (sygn. 24-38); protokoły narad sołtysów GRN Hostynne z 1963 r. (sygn. 39); zebrania wiejskie GRN Hostynne z lat 1964-1967 (sygn. 40-43); plany gospodarcze na lata 1966-1967 z lat 1966-1967 (sygn. 44-45; sprawozdania gospodarcze z lat 1965-1967 (sygn. 46-48); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1964-1968 (sygn. 49-53); budżety gromady na lata 1955, 1958, 1961-1962, 1964-1967 z lat 1955, 1957, 1960-1961, 1963-1966 (sygn. 54-61)

The history of the creator:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hostynnem, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 8 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Hostynnem. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Border dates:

1955-1972

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1955-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

164

Total archival units developed :

61

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.96

Total current materials developed

0.64

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak