Akta z wyborów do rad gmin przeprowadzonych 27 maja 1990 r. oraz wyborów uzupełniających z lat 1990-1993 z terenu województwa chełmskiego

Reference code
36/396/0
Border dates
1990-1993
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

dokumenty z wyborów do rad gmin z podziałem na poszczególne miasta i gminy – protokoły głosowania, protokoły wyników wyborów, obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach oraz wynikach wyborów z 1990 r. (sygn. 1-29); materiały te pozostawiono w układzie alfabetycznym; ostatnią jednostkę w zespole stanowi zbiór dokumentów z wyborów uzupełniających i ponownych z miast: Krasnystaw, Rejowiec Fabryczny, oraz gmin: Chełm, Dorohusk, Leśniowice, Rejowiec Fabryczny, Włodawa, Wola Uhruska Wyryki z lat 1990-1993 (sygn. 30)

The history of the creator:

Wybory do rad gmin zarządzone zostały przez Prezesa Rady Ministrów na 27 maja 1990 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 17, poz. 101). Odbywały się na podstawie ordynacji wyborczej do rad gmin z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 1990 r Nr 16, poz. 96). Siedziby komisji wyborczych mieściły się w miejscowościach województwa chełmskiego. Status prawny – administracja ogólna, wybory. Dla przeprowadzenia wyborów powołano Generalnego Komisarza Wyborczego, wojewódzkich komisarzy wyborczych, terytorialne (gminne, miejskie) komisje wyborcze, obwodowe komisje wyborcze. Obwody głosowania tworzone były przez terytorialne komisje wyborcze. Właściwa terytorialna komisja wyborcza, na wniosek zarządu gminy, tworzyła obwody głosowania, ustalając ich granice, numery oraz wyznaczała siedziby obwodowych komisji wyborczych. Głosowanie odbywało się w lokalu obwodowej komisji wyborczej. Terytorialne i obwodowe komisje wyborcze rozwiązywane były przez organ, który je powołał, po zakończeniu ich działalności.

Border dates:

1990-1993

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1990-1993.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

30

Total archival units developed :

30

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak