Akta gminy Dziekanów

Reference code
36/399/0
Border dates
1900-1936
Number of series
6
Number of scans
0

Content:

działy: Ogólno-Organizacyjny - akta urzędu gminy o administracji gminnej, korespondencja, gminna kasa pożyczkowo-oszczędnościowa z lat 1920, 1922-1923, 1931-1934 (sygn. 1-12); Finansowo-Budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, dochody gminy, korespondencja podatkowa z lat 1923-1925, 1928-1935 (sygn. 13-31); Gospodarki Gminnej - akta dróg i placów publicznych, sprawy rolne, weterynaria i hodowla, przemysł i handel z lat 1927-1931, 1935-1936 (sygn. 32-49); Administracja Społeczna - dokumenty spraw szkolnych, opieki społecznej, koszty leczenia szpitalnego z lat 1922, 1925, 1927, 1930-1931 (sygn. 50-57); Administracyjny (spraw poruczonych) - księgi ludności stałej miejscowości Białoskóry, Szpikołosy oraz sprawy dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego, pozwolenia na budowę, sprawy wojskowe z lat 1900, 1905, 1922-1936 (sygn. 58-90)

The history of the creator:

Zarząd Gminy Dziekanów, powiat hrubieszowski, funkcjonował w latach 1918-1936. Siedziba gminy mieściła się w miejscowości Dziekanów. Status prawny – administracja ogólna. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. Dekret zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. W 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W 1924 r. w skład gminy wchodziły: Antonówka folwark; Białoskóry wieś; Borodyca wieś; Czerniczyn wieś; Dziekanów folwark, wieś; Gołębowice leśniczówka; Jakubówka folwark; Kazimierówka folwark; Łotoszyn folwark, kol.; Makowszczyzna folwark; Michałówka kol.; Moroczyn folwark, wieś; Pobereżany wieś; Szpikołosy folwark, wieś; Szwajcary kol.; Świerszczów folwark, wieś; Tarasówka kol.; Teptiuków folwark, wieś; Wolica Podhorecka wieś; Wójtostwo kol.

Border dates:

1900-1936

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1900-1900, 1905-1905, 1920-1920, 1922-1936.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

rosyjski, polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

106

Total archival units developed :

90

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.86

Total current materials developed

0.71

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 16 j.a.
Book inventory approved Tak 90 j.a.