Urząd Stanu Cywilnego w Pszczewie

Reference code
66/479/0
Border dates
1874-1920
Number of series
3
Number of scans
26006

Content:

1. Księgi urodzeń, 1874-1913, 1915-1920, sygn. 1-49, 136-139, 142, 148, 151, 154, 156, 159-162, 167-168, 171-179, 184 2. Księgi małżeństw, 1874-1908, 1917, sygn. 50-73, 75-94, 140-141, 143, 144, 146, 149, 152, 157, 163-164, 169, 180 3. Księgi zgonów, 1874-1908, 1916-1918, sygn. 74, 95-135, 145, 147, 150, 153, 155, 158, 165-166, 170, 181-183

The history of the creator:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach utworzono z dniem 1 października 1874 r. Terenem działania urzędów w przypadku gminy miejskiej był obszar danego miasta, a w przypadku gmin wiejskich teren jednej, dwóch lub kilku gmin. Funkcję urzędnika stanu cywilnego (na ogół) sprawował burmistrz. Urzędy uległy likwidacji w styczniu 1945 roku.

Border dates:

1874-1920

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1874-1907, 1911-1920.

Former name:

Foreign language name:

Standesamt Betsche

Languages:

Availability:

Total archival units:

184

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak