Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Reference code
45/3/0
Border dates
1834-1944
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

Sprawy polityczne 1920-1929 (1 j.a.), Sprawy cudzoziemców, obywatelstwa 1913-1944 (4 j.a.), Sprawy wyborcze, listy uprawnionych 1908-1920 (2 j.a.), Spisy uczniów III klasy szkoły w Księżej Wsi 1918-1919 (1 j.a.), Budżet powiatu 1935-1938 (2 j.a.), Budżety domeny Księża Wieś 1930-1934 (4 j.a.), Plan osiedleńczy gminy Zdzieszowice 1925 (1 j.a.), Wykaz właścicieli parcel powiatu strzeleckiego litera "D" b.d. (1 j.a.), Sprawy obcokrajowców 1925-1932 (1 j.a.), Sprawy polskie b.d. (1 j.a.), przes.1673/2011: reces regulacyjny dla obrębów: Otmęt i Kadłubiec 1837 (1 j.a.), nab.6669/2013: recesy 1820-1900 (22 j.a.)

The history of the creator:

Zarządzeniem z dnia 24.01.1743 r . Utworzono na terenie Górnego Śląska 11 powiatów: bytomski, pszczyński, głubczycki, raciborski, toszecki, lubliniecki, strzelecki, koz ielski, prudnicki, oleski i opolski. W 1817 roku granice powiatu zmieniły się, z powiatu prudnickiego włączono 2 gminy, z powiatu opolskiego 10 gmin, zaś z toszeckiego miasto Ujazd z zamkiem oraz 9 gmin. Początkowo starosta sprawował swoją włądzę jednoosobowo. W okresie późniejszym zatrzymał swe uprawnienia w zakresie władzy politycznej, natomiast w sprawach gospodarowania dzielił ją z sejmikiem. Starosta wchodził w skład sejmiku z wyboru lub z urzędu, jeżeli nie był członkiem sejmiku, zawsze jednak z prawem głosu. Kolejna przebudowa urzędu starosty nastąpiła po objęciu władzy przez NSDAP. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Kazimierz Różanowski, Opole]

Border dates:

1834-1944

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1834-1944, 1834-1944.

Former name:

Foreign language name:

Landratsamt Gross Strehlitz

Languages:

Availability:

Total archival units:

100

Total archival units developed :

29

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

0.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 29 j.a.
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak 29 j.a.
Electronic archive inventory draft Nie