Akta miasta Korfantowa

Reference code
45/14/0
Border dates
1800,1831-1945
Number of series
19
Number of scans
0

Content:

magistrat, rada miejska, pracownicy, budżet, statystyka, obywatelstwo miejskie, sprawy meldunkowe 1858-1938 (15 j.a.), majątek i finanse miasta 1895-1937 (5 j.a.), szkolnictwo, oświata i kultura, sprawy wyznaniowe, fundacje 1844-1938 (17 j.a.), sprawy socjalne, opieka społeczna, ubezpieczenia 1893-1938 (10 j.a.), lecznictwo , opieka zdrowotna, szpital, Czerwony Krzyż, kolumna sanitarna 1863-1936 (5 j.a.), weterynaria, ochrona zwierząt i ptaków, rybołóstwo 1914-1936 (4 j.a.), policja, bezpieczeństwo, więziennictwo, stowarzyszenia, organizacje 1853-1938 (7 j.a.), budownictwo 1909-1938 (5 j.a.), pojazdy mechaniczne, kolej, poczta, ulice, drogi, szosy 1905-1937 (6 j.a.), straż pożarna 1911-1938 (3 j.a.), rzemiosło, wyszynk 1800, 1911-1938 (6 j.a.), podatki 1899-1939 (8 j.a.), wojsko 1856-1866 (1 j.a.), sądownictwo, recesy uwałszczeniowe 1831-1847, 1938 (5 j.a.), sprawy urzędu stanu cywilnego 1899-1941 (10 j.a.), hipoteka, kasa oszczędnościowa - odpisy zarządzeń, odpłatność za prąd, koresponedncja w sprawie wypłat, sprawy ubezpieczeń dla inwalidów i starców, ogólne sprawy policyjne, zezwolenia na prowadzenie wyszynku, akta osobowe 1897-1939 (24 j.a.), przes.1033/2007 - (1 j.a.), przes.1114/2007 - (1 j.a.), przes.1676/2011: książka meldunkowa miasta Korfantowa 1906 (1 j.a.), kasa miejska Korfantowa 1938 (1 j.a.): przes. 2340/2015: dzienniki podawcze, plan registratury, rejestr kart ubezpieczeniowych, karty ubezpieczeniowe, kanalizacja miasta, odpis dokumentu z 1 V 1516 r., 1892-1938 (9 j.a.)

The history of the creator:

Pierwsze wzmianki dotyczące miejscowości pochodzą z 1335 roku. W średniowieczu Korfantów był własnością książąt opolsko - niemodlińskich. W XV wieku przeszło pod władanie hrabiego Beroschinsky, po czym wróciło pod panowanie książąt opolskich. Po śmierci książąt opolskich, z rąk czeskich otrzymał je baron von Novack. W roku 1552 właścicielem Korfantowa był von Redern, a w 1677 Korfantów stał się własnością hrabiego von Burghauss. Pod panowaniem tego roku pozostał do wieku XX. Ludność Korfantowa zajmowała się uprawą roli, hodowlaną bydła i rzemiosłem. Miasto nękane było klęskami i kataklizmami: dżumy, cholery. Duże zniszczenie miasta spowodowały kilkukrotne pożary. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Helena Lasończyk, Opole 1968]

Border dates:

1800,1831-1945

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1800-1800, 1831-1945.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

144

Total archival units developed :

133

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 133 j.a.
Electronic archive inventory draft Nie

1 j.a.-0,01 mb. wyłączona z rozsypu 2003 roku. Zmiany w rozmiarze zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 26.02.2004 r oraz na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 06.11.2009 (protokół nr 8/09)