Państwowy Ośrodek Maszynowy w Wołczynie

Reference code
45/727/0
Border dates
1952-1957
Number of series
12
Number of scans
0

Content:

1. Organy kolegialne 1 j.a. (1954-1956) Protokoły odpraw roboczych. 2. Akty normatywne 2 j.a. (1952-1957) Zarządzenia i instrukcje jednostek nadrzędnych. 3. Planowanie i sprawozdawczość 4 j.a. (1953-1957) Plany finansowo-gospodarcze, bilanse 4. Ogólne zasady pracy i płacy 1 j.a. (1954-1957) Zatwierdzone premie 5. Zatrudnienie 1 j.a. (1954-1955) Sprawy pracownicze – ankiety pracownicze, pisma pracowników

The history of the creator:

Na mocy Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 grudnia 1949 roku powołano do życia Centralny Zarząd Państwowych Ośrodków Maszynowych. Był on utworzony jako przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą w Warszawie. Zarządzenie weszło w życie od dnia 01.01.1950 r. Kilka dni później 2 stycznia 1950 roku Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych nadało CZPOM statut. Według statutu przedmiotem działalności CZPOM było organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie, kontrolowanie i ogólne kierownictwo działalności gospodarczej państwowych ośrodków maszynowych. Zarząd miał prowadzić ośrodki maszynowe do czasu powołania przedsiębiorstw państwowych pod nazwą Państwowe Ośrodki Maszynowe. Zadaniem państwowych ośrodków maszynowych było obsługiwanie spółdzielni produkcyjnych w zakresie mechanicznej uprawy roli i naprawy sprzętu technicznego, w miarę możliwości obsługiwanie gospodarstw państwowych położonych w zasięgu działania poszczególnych POM-ów oraz wyłonionych jako zorganizowane grupy mało i średnio-rolnych rolników. Dwa lata później państwowe ośrodki maszynowe na mocy Uchwały nr 366 Prezydium Rządu z dnia 3 maja 1952 roku . przejęły spółdzielcze ośrodki maszynowe gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska". Po 1956 roku zlikwidowano wiele spółdzielni produkcyjnych, jednak państwowe ośrodki maszynowe działały obsługując kółka rolnicze. W 1970 roku w Polsce istniały 352 POM-y. Po 1989 roku większość ośrodków maszynowych została zlikwidowana, ale część działa nadal . Na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych nie jest możliwe odtworzenie dziejów Państwowego Ośrodka Maszynowego w Wołczynie.

Border dates:

1952-1957

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1952-1957, 1952-1957.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

9

Total archival units developed :

9

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Graphical indexy Tak
Index of subject Tak
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak
Graphical indexy Tak
Index of subject Tak
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak

zespół przyjęty z Powiatowego Archiwum Państwowego w Kluczborku Baza IZA 6.0