Czarkowski Edward I. komornik 5 rewiru przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej

Reference code
62/12/0
Border dates
1905-1915 [1915-1917]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

akta egzekucji należności dłużnych

The history of the creator:

Border dates:

1905-1915 [1915-1917]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1905-1915, 1915-1917.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

2385

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 2385 j.a. Baza IZA

Po całkowitym zewidencjonowaniu poprawiono rozmiar, daty skrajne, nazwę zespołu - imię komornika (Edward Ignatiewicz, poprzednio błędnie E. T.)