Akta miasta Węgrowa

Reference code
62/253/0
Border dates
1912-1950 [1962]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Dział Ogólno-Organizacyjny 1912-1928, 1934-1939 sygn. 1-21, 28-29, Wydział Administracyjny 1931 r. sygn. 22, Wydział Rachunkowo-Kasowy 1927-1932 sygn. 23-26, Wydział Budowlano-Techniczny i Przedsiębiorstw Miejskich 1933, sygn. 27, Dział Finansowo-Budżetowy 1934-1939 sygn. 30-40, Dział Gospodarki Gminnej 1938-1939 sygn. 41-43, Dział Administracyjny 1937 sygn. 45, Sekretariat 1941 sygn. 46, Wydział Ogólny 1941-1948 sygn. 47-61, 92-98, 100-128, Wydział Finansowy 1939-1947, 1948-1950 sygn. 62-86, 129-169, 171-183, 277-315, Wydział Zdrowia 1944, 1946 sygn. 87, 186, Wydział Techniczno-Gospodarczy 1941-1950 sygn. 88-91, 187, 189-198, 316-317, 319-338, Wydział Aprowizacji 1946-1947 sygn. 184-185, Wydział Ogólno-Administracyjny 1945-1950 sygn. 199-276, w 2006r doinwentaryzowano akta odnalezione w skontrum jako sygn. 372-393, nab. 4473/2012 - 10 j.a. 0,20 mb

The history of the creator:

Węgrów prawa miejskie uzyskał w 1441 roku. W latach 1451-1869 był miastem prywatnym należącym do rodów m.in.. Kiszków, Radziwiłłów, Krasińskich, Łubieńskich. Po III rozbiorze w zaborze austriackim, od 1815 roku miasto powiatowe.Gdy w 1912 r. skasowano gubernię siedlecką, Węgrów, który dotychczas wchodził w jej skład, wcielono do guberni łomżyńskiej. Po ustąpieniu władz carskich w 1915 r. w Węgrowie powstał Komitet Obywatelski, który sprawował władzę do momentu otrzymania przez Węgrów samorządu, na mocy aktu z 5.11.1916 r. Od 1939 r. Zarząd Miejski Węgrowa władze administracyjne niemieckie podporządkowały Starostwu Powiatowemu w Sokołowie. Z chwilą wkroczenia do Węgrowa armii wyzwoleńczych i oswobodzeniu miasta 6. 08.1944 r. powołane zostały władze miejskie. Pod koniec 1945 r. nastąpiło rozgraniczenie organów miejskich Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium oraz organu wykonawczego Zarządu Miejskiego.

Border dates:

1912-1950 [1962]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1912-1950, 1951-1962.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

403

Total archival units developed :

393

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

3.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 10 j.a. Nab. 4473/2012
Book inventory approved Tak 393 j.a. T. 5

wydruk karty po walidacji