Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sulbinach

Reference code
62/1006/0
Border dates
1975-1983
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1975 (1 j.a), Protokóły zebrań ogólnych 1976-1983 (4 j.a), ankieta statystyczna o członkach partii 1973, 1975 (1 j.a)

The history of the creator:

Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sulbinach podlegała Komitetowi Gminnemu PZPR w Garwolinie. Zespół w Archiwum KW PZPR w Siedlcach miał numer 247. Podstawowe organizacje partyjne (POP) najniższe komórki w strukturze PZPR tworzone za zgodą komitetów gminnych, miejskich: na wsi, w zakładach pracy, przy instytucjach (minimum 5 członków). W zakładach pracy powyżej 100 partyjnych tworzono oddziałowe organizacje OOP. Co 2,5 roku wybierały delegatów na konferencje KG, KM, KM-G.W zakładach o liczbie partyjnych powyżej 400 powoływano Komitety Zakładowe. Każdy członek partii (także władz naczelnych PZPR) musiał należeć do POP. W partii obowiązywał 2 letni staż kandydacki. Organami POP były zebranie partyjne (posiedzenia przynajmniej raz na miesiąc) i Egzekutywa. Protokołowano posiedzenia wszystkich POP, ale jako kat. A gromadzono dokumentację wybranych tzw. reprezentatywnych POP, którą przekazywano nadrzędnemu komitetowi gminnemu lub miejskiemu, a ten przesyłał ją do Archiwum KW.

Border dates:

1975-1983

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1975-1983, 1975-1983.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

6

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory draft Tak 6 j.a.
Card inventory draft Tak 6 j.a.