Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Ostaszewie

Reference code
9/20/0
Border dates
1945-1954
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1 - 7 Protokoły z posiedzeń GRN 8 - 13 Komisje GRN 14 - 16, 33 - 34 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 17 - 20,31 - 32 Zebrania Zarządu Gminneg, zebrania sołtysów i zebrania gromadzkie 21 Kontrole 22 - 25 Zarządzenia i instrukcje 26 Sprawy organizacyjne Prezydium 27 Podział administracyjny 28 Posiedzenia Zespołu Gminnego 29 Powiatowy Komitet Współzawodnictwa Gmin 30 Sprawy przemysłu, handlu i rzemiosła 35 Wykaz partii i stowarzyszeń

The history of the creator:

Statut tymczasowy rad narodowych uchwalony został na pierwszym, konspiracyjnym Posiedzeniu Krajowej Rady Narodowej 31 grudnia 1943 roku. Art.. 1 tego statutu głosił, iż moralno-prawna podstawą, na której pwstaja i opieraja swą działalność rady narodowe to zbrojna walka ludu polskiego z okupantem. W oparciu o te zasady i o założenia Manifestu Lipcowego po wyzwoleniu kraju uchwaliła KRN ustawę z dnai 11 września 1944 r.o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Ustawa ta oraz dekret z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego są podstawowymi aktami ustawodawczymi aż do do wyjścia ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej ogłoszonej w Dzienniku Ustaw nr 14 z kwietnia 1950 roku. Zakończenie działalności gminnych rad narodowych przegotowywała ustawa z 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1955 roku. W powieci nowodworskimdziałalność gminnych rad narodowych i zarządów gminnych rozpoczęła się już w 1945 roku. Obszar powiatu podzielono na osiem gmin: Drewnica, Kmiecin Lubieszewo, Marzęcino, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo. Obsługę kancelaryjną gminnej rady narodowej prowadziło biuro zarządu gminnego, które dzieliło się na referaty: Ogólno - Administracyjny, Wojskowy i Ewidencji Ludności, Podatkowo - Finansowy, Rolny i Gospodarki Komunalnej.

Border dates:

1945-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

35

Total archival units developed :

35

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak