Akta stanu cywilnego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Kańczudze

Reference code
56/1731/0
Border dates
1851-1917, 1926-1927, 1933-1940
Number of series
6
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
56/1731/0/1/1 Księga urodzeń 1851-1873 0
56/1731/0/1/2 Księga urodzeń 1874-1876 0
56/1731/0/1/3 Księga urodzeń 1877-1891 0
56/1731/0/1/4 Tom IV Księga urodzonych od 7/8 1891 do 25/7 1904 1891-1904 0
56/1731/0/1/5 Tom V Księga urodzonych od 6/8 1904 do 30/6 1910 1904-1910, 1926 0
56/1731/0/1/6 Zaświadczenie w sprawie urodzenia (wyciąg z księgi urodzin) 1940 0
56/1731/0/2/7 Księga zaślubin. Tom I 1859-1876 0
56/1731/0/3/8 Księga zejścia. Tom I 1851-1876 0
56/1731/0/3/9 Księga zejścia Tom II 1877-1906 0
56/1731/0/4/10 Index księgi urodzonych Tom I i II oraz księgi zaślubin Tom I i księgi zejścia Tom I od 1851 do 1876 1851-1876 0
56/1731/0/4/11 Tom III Index ksiąg urodzonych od 1 stycznia 1877 do 15 lipca 1905 1877-1905 0
56/1731/0/4/12 Index księgi zejścia od roku 1851 do końca roku 1876 1851-1876 0
56/1731/0/4/13 Index Sterbematrik 1877-1917 0
56/1731/0/5/14 Wypisy z aktu urodzenia oraz świadectwa urodzin osób urodzonych w latach 1878-1883, 1893, 1896, 1898-1900, 1902, 1905-1910, 1912, 1914-1915, 1920, 1923, 1925, 1931, 1933, 1937 1931, 1939 i bez daty 0
56/1731/0/5/15 Wykazy akt urodzeń sporządzonych w IV kwartale roku 1935, I i II kwartale roku 1939 1935, 1939 0
56/1731/0/5/16 [Świadectwo ślubu oraz wypisy z akt zaślubin] 1896, 1905, 1912, 1922, 1935, 1937 0
56/1731/0/5/17 [Wypisy z aktu śmierci, wykazy aktów śmierci] 1935, 1937-1938, 1942 0
56/1731/0/5/18 [Okólniki, pisma starosty Powiatowego w Przeworsku dotyczące danych statystycznych ruchu naturalnego ludności] 1935, 1938 0
56/1731/0/6/19 [Brudnopisy protokołów posiedzeń Zarządu Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Kańczudze z 15 i 16 II 1933 wraz z załącznikami] 1933 0
56/1731/0/6/20 Polisa ubezpieczeniowa Józefa Westreicha oraz koperta adresowana do Szmelke Westreicha 1935 0
Showing 1 to 20 of 21 entries.