Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Przełom" w Kamienicy

Reference code
13/183/0
Border dates
1952-1961
Number of series
0
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
13/183/0/1/1 Plan lokalizacji ośrodka gospodarczego „Przełom” w Kamienicy 1954 0
13/183/0/1/2 Protokół zdawczo-odbiorczy w sprawie przekazania resztówki położonej w gromadzie Kamienica na rzecz Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej „Przełom” 1952 0
13/183/0/1/3 Wniosek o przydzielenie środków pomocy Państwa dla Spółdzielni Produkcyjnej w Kamienicy na 1953 rok 1953 0
13/183/0/1/4 Księga ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej „Przełom” w Kamienicy 1955 0
13/183/0/1/5 Księga ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej „Przełom” w Kamienicy 1957 0
13/183/0/1/6 Księga ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej „Przełom” w Kamienicy 1959 0
13/183/0/1/7 Wniosek do planu gospodarczego Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom” na 1954 rok 1953 0
13/183/0/1/8 Roczny plan gospodarczy, produkcyjny i inwestycyjny Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom” na rok 1956 1956 0
13/183/0/1/9 Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom” na rok 1957 1957 0
13/183/0/1/10 Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom” na rok 1958 1958 0
13/183/0/1/11 Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom” na rok 1959 1959 0
13/183/0/1/12 Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom” na lata 1960-1961 1960 0
13/183/0/1/13 Sprawozdanie z działalności Zarządu RSW „Przełom” za 1958 rok 1959 0
13/183/0/1/14 Protokoły z posiedzeń Zarządu Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej „Przełom” w Kamienicy 1952-1957 0
13/183/0/1/15 Protokoły z posiedzeń Zarządu Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej „Przełom” w Kamienicy 1959 0
13/183/0/1/16 Protokoły z posiedzeń Zarządu Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej „Przełom” w Kamienicy 1960-1961 0
13/183/0/1/17 Protokół Nr 2 z Walnego dorocznego Zebrania Członków Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej „Przełom” odbytego 13 stycznia 1954 roku 1954 0
13/183/0/1/18 Protokoły z zebrań ogólnych członków Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej „Przełom” w Kamienicy 1958 0
13/183/0/1/19 Protokoły z zebrań członków Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej „Przełom” w Kamienicy 1960 0
13/183/0/1/20 Protokoły z zebrań członków Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej „Przełom” w Kamienicy odbytych 10 i 26 X 1961 r. 1961 0
Showing 1 to 20 of 80 entries.