Ministerstwo Kontroli Państwowej Zespół Kontroli Przemysłu Lekkiego w Warszawie Grupa Terenowa Zespołu Kontroli w Bielsku

Reference code
13/190/0
Border dates
1953-1957 [1958-1960]
Number of series
0
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
13/190/0/-/1 Wskazówki metodyczne oraz tematyka różnego typu kontroli przeprowadzonych przez Grupę Terenową Zespołu Kontroli Przemysłu Lekkiego w Bielsku 1956 0
13/190/0/-/2 Plan kontroli Grupy Terenowej Zespołu Kontroli Przemysłu Lekkiego w Bielsku na 1953 rok 1953 0
13/190/0/-/3 Plan pracy na 1954 rok Grupy Terenowej Zespołu Kontroli Przemysłu Lekkiego w Bielsku 1954 0
13/190/0/-/4 Plan kontroli na 1955 rok Grupy Terenowej Zespołu Kontroli Przemysłu Lekkiego w Bielsku 1955 0
13/190/0/-/5 Sprawozdania miesięczne z czynności inspektorów kontroli Grupy Terenowej Zespołu Kontroli Przemysłu Lekkiego w Bielsku 1953 0
13/190/0/-/6 Sprawozdania miesięczne z czynności inspektorów kontroli Grupy Terenowej Zespołu Kontroli Przemysłu Lekkiego w Bielsku 1954 0
13/190/0/-/7 Sprawozdania miesięczne z czynności inspektorów kontroli Grupy Terenowej Zespołu Kontroli Przemysłu Lekkiego w Bielsku 1955 0
13/190/0/-/8 Miesięczne plany i sprawozdania z czynności inspektorów kontroli Grupy Terenowej Zespołu Kontroli Przemysłu Lekkiego w Bielsku 1959 0
13/190/0/-/9 Rejestr materiałów pokontrolnych Grupy Terenowej Zespołu Kontroli Przemysłu Lekkiego w Bielsku 1954 0
13/190/0/-/10 Ewidencja kontroli przeprowadzonych w 1955 roku przez Grupę Terenową Zespołu Kontroli Przemysłu Lekkiego w Bielsku 1955 0
13/190/0/-/11 Ewidencja kontroli przeprowadzonych w 1956 roku przez Grupę Terenową Zespołu Kontroli Przemysłu Lekkiego w Bielsku 1956 0
13/190/0/-/12 Miesięczne wykazy czynności kontrolnych pracowników Grupy Terenowej Zespołu Kontroli Przemysłu Lekkiego w Bielsku 1956 0
13/190/0/-/13 Protokoły z odpraw Grupy Terenowej Zespołu Kontroli Przemysłu Lekkiego w Bielsku 1953 0
13/190/0/-/14 Sprawozdania z odpraw kontrolerów Grupy Terenowej Zespołu Kontroli Przemysłu Lekkiego w Bielsku 1954 0
13/190/0/-/15 Protokoły z odpraw kontrolerów Grupy Terenowej Zespołu Kontroli Przemysłu Lekkiego w Bielsku 1955 0
13/190/0/-/16 Protokoły z odpraw i zarządzenia wewnętrzne Grupy Terenowej Zespołu Kontroli Przemysłu Lekkiego w Bielsku 1958 0
13/190/0/-/17 Protokoły z kontroli działalności Grupy Terenowej Zespołu Kontroli Przemysłu Lekkiego w Bielsku 1953 0
13/190/0/-/18 Kontrola stosowania polskich norm w zakładach podległych Ministerstwu Przemysłu Lekkiego wg arkusza ewidencyjnego 1959-1960 0
13/190/0/-/19 Kontrola wykonania budżetu administracyjnego za 1954 w Technikum Włókienniczym Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Bielsku-Białej 1955 0
13/190/0/-/20 Kontrola wykonania planu akumulacji w Centralnym Zarządzie Przemysłu Wełnianego „Południe” w Bielsku-Białej 1953 0
Showing 1 to 20 of 214 entries.