Państwowe Gimnazjum Przemysłu Wełnianego Warsztaty Szkolne w Bielsku

Reference code
13/313/0
Border dates
1946-1951
Number of series
0
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to